Naświetlarnia CTP

Posiadamy system CTP szwajcarskiej firmy Luscher, Xpose! UV przeznaczony do cyfrowego naświetlania płyt offsetowych.Maksymalny format płyt 1130x950 mm, minimalny 430x360 mm, grubość płyt od 0,15 do 0,40 mm.Naświetlarka wyposażona jest w 32 diody laserowe emitujące monochromatyczne światło niebieskie o długości fali 405 nm.Rozdzielczość naświetlania  2400dpi.
Idealne pasowanie zabezpiecza system automatycznego pozycjonowania płyty względem jej symetrii (centrowanie płyty).

Prace ripowane są z użyciem programu Compose Expres RIP v.7.
Impozycja dokonywana jest za pomocą oprogramowania PDF Organizer oraz Puzzle Flow firmy AC&C HSH Group.

Do wykonania odbitek próbnych zainstalowaliśmy system GMG ColorProof, z drukarką  EPSON Stylus Pro 9880 sterowaną oprogramowaniem GMG ColorProof. System ten pozwala na otrzymanie kontraktowych cyfrowych odbitek próbnych wiernych kolorystycznie z odbitkami nakładowymi oraz wykonania kolorowych wydruków impozycyjnych.

Wymagania techniczne dla przyjmowanych prac:

 1. Załączony opis: format pracy netto, marginesy, liniatura w jakiej ma być wydrukowana praca, dokładny opis kolorów dodatkowych, makieta 1:1
 2. Format plików:
  zalecane pliki PDF zapisane do  wersji 1.6
  • obowiązkowo osadzić wszystkie czcionki wykorzystane w pracy lub zamienić na krzywe
  • bez osadzania profili ICC
  • brak przeźroczystości
  • prace kolorowe powinny być zapisane jako Composite CMYK (bez separacji) lub Pantone
  • prace czarno-białe powinny być zapisane jako Black & White lub Greyscale
  • zdięcia kolorowe powinne być w rozdzielczości 300 dpi
  • nazwy plików (bez polskich znaków) powinny wskazywać na przeznaczenie plików np. str. 001.pdf.
  pliki otwarte możemy przyjąć w formatach:
  • CorelDraw w wersji x4
  • Ilustrator w wersji CS3
  • InDesign w wersji CS3
  • Photoshop w wersji CS3
 3. Każda strona powinna zawierać: linie cięcia,  punktury (pasery), opis kolorów.
 4. Elementy drukowane na spad powinny wychodzić za linie cięcia  min.3 mm
 5. W oprawach klejonych 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będzie zaklejona na 6 mm od grzbietu (klejenie boczne), co należy uwzględnić w projektowaniu tych stron
 6. Cienkie linie definiowane w jednym kolorze
 7. Czarne teksty na kolorowym tle nadrukowanie  (atrybut overprint)
 8. Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu  z 4 kolorów lub czarnej apli z składowych przekraczjącym nafarbienie 250% zalecane C70.M50,Y30,K100 dla powlekanych C50,M30,Y20,K100,  dla niepowlekanych.
 9. Wszystkie pliki powinny być sprawdzone przed wysłaniem do Drukarni.
 10. Aby uniknąć kolorystycznych wpadek i niespodzianek, warto zaopatrzyć się we wzornik kolorów CMYK (Process Colors Guide), oraz PANTONE.